Ανακοίνωση πρόσληψης ΠΕ Γυμναστών για το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους

Η ανακοίνωση της πρόσληψης όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο diavgeia.gov.gr.

Για να την δείτε πατήστε εδώ

X