Απόφαση έγκρισης 9 θέσεων Π.Ε. φυσικής αγωγής με το πρόγραμμα άθλησης για όλους στο Ν.Π.Δ.Δ.

X