Οριστικά αποτελέσματα πρόσθετων vouchers

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – Κ.Δ.Α.Π.

 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι τα Οριστικά Αποτελέσματα για τις υποψήφιες μητέρες οι οποίες συμμετείχαν στην διαδικασία για την  “Yποβολή  αίτησης  για τη χορηγία πρόσθετων voucher”, σε Παιδικούς Σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π. έχουν αναρτηθεί στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017

 Παρακαλούνται οι ωφελούμενες μητέρες, να προσκομίσουν το voucher στην δομή της επιλογής τους άμεσα έτσι ώστε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 26910-26694.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Χρήστος Σπηλιωτόπουλος

X