Ανακοίνωση πρόσληψης γυμναστών – πρόγραμμα Άθλησης για όλους

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ., στην διεύθυνση Βασιλέως Κων/νου 76 στο Αίγιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26910-26694 από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 28/03/2017, ημέρα Τρίτη έως και 6/04/2017, ημέρα Πέμπτη κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

X