Έναρξη λειτουργίας Δημοτικού γυμναστηρίου Δ.Ε. Αιγίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» ανακοινώνει ότι το Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Ε. Αιγίου που βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου ξεκινά τη λειτουργία του.

Για τα δικαιολογητικά της εγγραφής και την έκδοση της απαραίτητης κάρτας εισόδου μπορείτε να απευθύνεστε  στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 76 – Βιβλιοθήκη Αιγίου, ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 09:00 έως 14:00 και έως εξαντλήσεως του αριθμού των εκατόν ογδόντα (180) ατόμων που είναι η δυναμικότητα του Γυμναστηρίου.

Επίσης, τα δικαιολογητικά της εγγραφής μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα  του Νομικού Προσώπου : http://www.npdd-aigialeias.gr

Για την αποδοχή των αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Εκ της Διοικήσεως

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

X