ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Λειτουργία Δημοτικού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Αιγιαλείας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Δημοτικού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Αιγιαλείας»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», στο πλαίσιο της προώθησης του αθλητικού πνεύματος και του υγιή τρόπου ζωής και κατ΄επέκταση των δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου στο τομέα του Αθλητισμού μετά την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, συνεχίζει τη λειτουργία της για δεύτερη χρονιά, κατόπιν της μεγάλης προσέλευσης των αθλουμένων της Αιγιάλειας και όχι μόνο.

Για το λόγο αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι ξεκινά η λειτουργία του Δημοτικού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Αιγιαλείας,  την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019.

Το Δημοτικό Ανοικτό Κολυμβητήριο θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 21:00 και Σάββατο από 9:00 έως 13:00.

Οι Αιτήσεις Εγγραφής Ενηλίκων θα γίνονται στο χώρο του Κολυμβητηρίου τις πρωινές ώρες 9:00 έως 13:00.

Εκ της Διοικήσεως

Του Ν.Π.Δ.Δ.

«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία»

Δήμου Αιγιαλείας

Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

X