ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Πρόσληψη προπονητή με ειδικότητα κολύμβησης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προπονητή με ειδικότητα κολύμβησης»

 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν προπονητή με ειδικότητα κολύμβησης για τις ανάγκες του Δημοτικού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Αιγίου, προκειμένου να ξεκινήσει εγγραφές ανηλίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που βρίσκονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου.

Εκ της Διοικήσεως

Του Ν.Π.Δ.Δ.

«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία»

Δήμου Αιγιαλείας

Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

X