Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Διακοπτού: Ζήτω η 25η Μαρτίου

Αυτήν την εβδομαδα στον παιδικο μας μιλήσαμε με τα παιδάκια μας για την 25 Μαρτίου  που έχουμε διπλή γιορτή. Θρησκευτική και εθνική.

Η εκκλησία μας γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Παναγίας.

Γιορτάζει όμως και η πατρίδα μας, η Ελλάδα, γιατί μια τέτοια μέρα, στις 25 Μαρτίου 1821, οι Έλληνες αποφάσισαν να ξεσηκωθούν, να πολεμήσουν και να διώξουν τους Τούρκους μακριά από την Ελλάδα.

Μέσα απο οπτικοακουστικό υλικό είδαμε που έκαναν μάθημα τα παιδιά εκεινα τα χρόνια(Κρυφό Σχολειό)

Μάθαμε τους Ηρωες της επανάστασης,μιλήσαμε για την φιλική εταιρία,εξηγήσαμε την σημασία της Ελληνικής μας σημαίας και της στολης του τσολιά.

Κάναμε και εμεις την γιορτή μας για να τιμήσουμε τους Ήρωες του 21, είπαμε τα ποιήματα μας, τον εθνικό μας ύμνο και τραγούδια στο τέλος φυσικά  κάναμε και την παρέλαση μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ

X