Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού των βρεφονηπιακών σταθμών

Παρατίθεται το έγγραφο που αναφέρεται σε διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης 2/2018, αναφορικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των δύο (2) νέων τμημάτων βρεφών στους Α’ & Β’ Βρεφονηπιακό & Παιδικό Σταθμό Αιγίου και Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθμό Ακράτας του Ν.Π.Δ.Δ».

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

 

X