Δ’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγίου: Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

Α’ βρεφικό τμήμα

Η πατρίδα μας γιορτάζει

η σημαία μας γελά

Χαίρε ο άγγελος φωνάζει

στη γλυκιά μας Παναγιά.

Εικοστή Πέμπτη Μαρτίου!

όμορφη διπλή χαρά

όλοι χαίρονται και λένε

Ζήτω! Ζήτω η Λευτεριά!

X