Πληροφορίες διαδικασίας εγγραφών σε παιδικούς σταθμούς & Κ.Δ.Α.Π

Αίγιο, 11  Μαΐου 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – Κ.Δ.Α.Π.

 

Εντός Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί φέτος η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”. Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους μικρούς μας φίλους και την εξυπηρέτηση των αναγκών των σύγχρονων οικογενειών, το Νομικό Πρόσωπο «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας, θα συμμετέχει για μία ακόμη χρονιά στην παραπάνω δράση.

 

Εν όψει λοιπόν της έκδοσης της σχετικής Πρόσκλησης, όσες μητέρες  ενδιαφέρονται να λάβουν “Αξία Τοποθέτησης” (voucher) ώστε να εγγράψουν ΔΩΡΕΑΝ τα τέκνα τους στους:

  • Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αιγιαλείας και στα
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Παιδιών με αναπηρία (ΚΔ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.), θα πρέπει άμεσα:

 

  • Να υποβάλουν φορολογική δήλωση του έτους 2016, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού του φόρου, προκειμένου να υπολογισθούν τα εισοδήματα.
  • Να εκδώσουν κάρτα ανεργίας έως και τις 17 Μαΐου (αφορά μητέρες που δεν είναι άμεσα ασφαλισμένες σε ασφαλιστικό φορέα).

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση, όπως απευθύνεστε στις κατά τόπους Δομές, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου και στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου:

npdd-aigialeias.gr

Όσον αφορά τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Παιδιών με αναπηρία, μια φιλόδοξη προσπάθεια που ξεκίνησε το 2016, θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και θα ενδυναμωθούν με αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Χρήστος Σπηλιωτόπουλος

 

Συννημένα έγγραφα:

ανακοίνωση Ο.Α.Ε.Δ

αίτηση εγγραφής Π.Σ 2017-18

αίτηση εγγραφής Κ.Δ.Α.Π 2017-18

 

X