Κ.Δ.Α.Π Διακοπτού “Φεγγαρόλουστη”: Ο κύκλος του νερού

By 23/10/2020 12 Νοεμβρίου, 2020 Κ.Δ.Α.Π

Με αφορμή το θέμα μας “Ο κύκλος του νερού” τα παιδιά δημιούργησαν μια κατασκευή ώστε να κατανοήσουν το ταξίδι της σταγόνας και πως τα σύννεφα συγκρούονται και δημιουργούν κεραυνούς και βροχή.

X