Ζωγραφίζοντας τις 4 εποχές στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ “Αγκαλιά”

Οι εκπαιδευτικοί του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ “Αγκαλιά” δίδαξαν στα παιδιά τις εποχές μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο. Τα παραμύθια, οι εικόνες και η θεωρητική κατάρτιση δεν ήταν αρκετά για την κατανόηση του θέματος, γι’ αυτό δημιουργήσαμε ένα κολάζ με τα χεράκια των παιδιών σαν δέντρα που διασχίζουν τον χρόνο.

X