Μιλώντας για τον καιρό κατασκευάζουμε ένα σύννεφο στα “ΚΔΑΠ-ΜΕΑ “Αγκαλιά”

Διδάσκοντας τα καιρικά φαινόμενα στα παιδιά μας δημιουργήσαμε το σύννεφο που φέρνει την βροχή. Κατά την κατασκευή αυτού του τεράστιου σύννεφου, δουλέψαμε πολύ την λεπτή κινητικότητα των παιδιών, ενώ συγχρόνως διδαχτήκαμε αρκετά πράγματα για την βροχή.

X