ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 8/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αίγιο,  3/2/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 121

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

 

Τμήμα:         Διοικητικό

Διεύθυνση:  Βασ.   Κων/νου 76

Αίγιο  Τ.Κ. 25 100                            Προς:

Τηλέφωνο:   26910-26694                                      Τα Μέλη  Δ.Σ.

ΦΑΞ.:           26910-26667                                      του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις                 8 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. (Βιβλιοθήκη Αιγίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 76, Αίγιο 25100), με το παρακάτω θέμα  της Ημερήσιας Διάταξης:

 

«Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα έως τώρα πεπραγμένα της  θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου  Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

 

 

 

Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

 

 

 

 

X