ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αίγιο,  2/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 1873                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ       

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ &                                                                     

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»                  

                                                                                                           

Τμήμα:         Διοικητικό

Διεύθυνση:   Βασ.   Κων/νου 76

Αίγιο   Τ.Κ. 25 100                               Προς:

Τηλέφωνο:   26910-26694                                         Τα Μέλη  Δ.Σ.

ΦΑΞ.:          26910-26667                                         του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

                 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις              7 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην προσωρινή έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. (Βιβλιοθήκη Αιγίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 76, Αίγιο 25100), με τα παρακάτω θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για α) καταγγελία ή μη σύμβασης μισθωτηρίου του κυλικείου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Αιγίου της Δ.Ε. Αιγίου,           β) αγωγή ή μη εξώσεως και είσπραξης οφειλής κατά του μισθωτή κου Πέτρου Μουντζουρούλια του Σπήλιου και γ) ορισμό Δικαστικού Επιμελητή για τη διαδικασία της εξώσεως.

 

  1. Λήψη απόφασης για α) καταγγελία ή μη σύμβασης μισθωτηρίου του κυλικείου εντός του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου της Δ.Ε. Αιγίου,          β) αγωγή ή μη εξώσεως και είσπραξης οφειλής κατά της μισθώτριας κας Μαροπούλου Μαρίας του Κων/νου, γ) ορισμό Δικαστικού Επιμελητή για τη διαδικασία της εξώσεως, δ) ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6116 σχετικά με αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών για κάλυψη υποθέσεων του Ν.Π.Δ.Δ. έως τέλος του τρέχοντος έτους.

 

  1. Λήψη απόφασης για καταγγελία ή μη της από  26/08/2016 συμβάσεως για παραχώρηση γηπέδου αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ.

 

  1. Λήψη απόφασης για διαγραφή νηπίου Παιδικού Σταθμού Δήμου Αιγιαλείας σχολικού έτους 2015-2016 με τροφεία

 

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για  την  καταβολή της δεύτερης ισόποσης δόσης του εφάπαξ βοηθήματος  Ν.103/75  στον συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία   «Πολιτισμός,  Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου   Αιγιαλείας» κ. Γκραικιώτη Γεράσιμο

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης  και  σύνταξης  πρακτικών  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.».

 

  1. Έγκριση αναγκαιότητας για προμήθεια επίπλων – σκευών και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.

 

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης με τίτλο: «Λοιπά έξοδα τρίτων.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

 

Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

 

X