ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-28/11/2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         Αίγιο, 23/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 2009
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

Τμήμα: Διοικητικό
Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 76
Αίγιο Τ.Κ. 25 100 Προς:
Τηλέφωνο: 26910-26694 Τα Μέλη Δ.Σ.
ΦΑΞ.: 26910-26667 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 28 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην προσωρινή έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. (Βιβλιοθήκη Αιγίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 76, Αίγιο 25100), με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση έκτης (6ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2016.

2. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και ειδών κυλικείου για τα Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».

3. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».

4. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».

5. Καθορισμός και έγκριση ή μη των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του «Δημοτικού Σταδίου Νικολαιϊκων» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».

6. Λήψη απόφασης για επανεγγραφές-εγγραφές νηπίων Παιδικών Σταθμών Δήμου Αιγιαλείας για τη σχολική περίοδο 2016-2017.

7. Λήψη απόφασης για διαγραφές νηπίων Παιδικών Σταθμών Δήμου Αιγιαλείας σχολ. έτους 2016-2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

X