ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 3/2/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 121
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

Τμήμα: Διοικητικό
Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 76
Αίγιο Τ.Κ. 25 100 Προς:
Τηλέφωνο: 26910-26694 Τα Μέλη Δ.Σ.
ΦΑΞ.: 26910-26667 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 8 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τεταρτη και ώρα 6:00 μ.μ. στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. (Βιβλιοθήκη Αιγίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 76, Αίγιο 25100), με το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

«Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πεπραγμένα της έως τώρα θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

X