Αποτελέσματα πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, του προγράμματος “Άθληση για όλους 2017-2018”

Παρακάτω παρατίθενται τα έγγραφα με τους πίνακες πρόσληψης προσωπικού ΠΕ Φυσικής Αγωγής, καθώς και το έγγραφο για την Υποβολή Ενστάσεων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

X