Προσωρινά αποτελέσματα για Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” περίοδος 2017-2018

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την πρόσκληση για την δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής 2017-2018», οι ωφελούμενες μητέρες που είχαν υποβάλλει αίτηση για τους Παιδικούς Σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π. του Νομικού Προσώπου, μπορούν να ενημερωθούν για τα προσωρινά αποτελέσματα στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε., (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017).

Σε περίπτωση που μητέρες έχουν ελλιπή φάκελο, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση έως την καταληκτική ημερομηνία 30/6/2017.

Στο ανωτέρω ιστοχώρο μπορούν να ενημερωθούν για το έντυπο της ένστασης καθώς και τις οδηγίες υποβολής.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Χρήστος Σπηλιωτόπουλος

X