Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» σας ανακοινώνει ότι η κολυμβητική δεξαμενή του Αθλητικού Συγκροτήματος με την επωνυμία «Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου» θα λειτουργεί από τις 9/6/2020 ημέρα Τρίτη 09:00-13:00 και 16:00-20:00.

                                                                                             Εκ της Διοικήσεως

X