Έναρξη σχολικής χρονιάς “κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών” (Κ.Δ.Α.Π.) και “κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες” (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.)

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κ.Δ.Α.Π. / Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μ.Ε.Α. (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.), στις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Στόχος μας είναι και φέτος η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους μικρούς μας φίλους και η εξυπηρέτηση των αναγκών των σύγχρονων οικογενειών.

Αξίζει να σημειωθεί ο εμπλουτισμός του φετινού προγράμματος με νέες ειδικότητες όπως μουσική, εικαστικά και πληροφορική.

Σας ευχόμαστε μια καλή σχολική χρονιά.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Χρήστος Σπηλιωτόπουλος

X