Αλλαγή ωραρίου στο ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.202/2018 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας”, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή ωραρίου λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής της αθλητικής εγκατάστασης με την επωνυμία “Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου” από 09:30 έως 17:30. Το ανωτέρω ωράριο ισχύει από 3 Οκτωβρίου 2018.

 

Ο Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.΄΄

Ευστράτιος Χ. Βαρδάκης

X