Ανάρτηση πινάκων δυνητικά ωφελούμενων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΑΙΓΙΟ 14/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσωρινοί πίνακες των δυνητικά ωφελούμενων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» αναρτήθηκε εχθές στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, στη σελίδα eetaa.gr —> Παιδικοί Σταθμοί 2020-2021 —> Ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα.
Από σήμερα 14 έως και τις 18 Αυγούστου θα δύναται η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων στη σελίδα eetaa.gr —> Παιδικοί Σταθμοί 2020-2021 —> Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων. Τόσο για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και την υποβολή της ένστασης απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα Γραφεία του Νομικού Προσώπου.

X