Χρηματοδότηση βρεφικών τμημάτων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Νομικό Προσώπο με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμός, Παιδείας, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» σημείωσε μεγάλη επιτυχία εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 75.000€ για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας.

Πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στις 02 Μαίου του 2018 είχε εκδόσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Δημοτικών Φορέων, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους και να προβούν στην ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

Οι δομές που επιλέχθηκαν είναι ο Α’-Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ακράτας. Στους δύο αυτούς Παιδικούς Σταθμούς θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες ώστε να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό βρεφικά τμήματα.

Με υπευθυνότητα απέναντι στην πιο ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που είναι τα παιδιά, στη γυναίκα, στην εργαζόμενη μητέρα και με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας, συνεχίζουμε την πορεία μας για την ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

 

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Ευστράτιος Βαρδάκης

X