Δελτίο τύπου για τα “κέντρα δημιουργικής απασχόλησης” (ΚΔΑΠ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» σας ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher)  που αφορά το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής¨ και δη για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Αιγιαλείας, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο φορέων περιόδου 2016-2017.

Α. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Προγράμματος,  να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου μας  με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων την 01.09.2016 για την εγγραφή των παιδιών τους, στην έδρα του Νομικού Προσώπου, Βασιλέως Κων/νου 76, στο Αίγιο.

Τα έντυπα, η διαδικασία και οι οδηγίες προς τους ωφελούμενους  βρίσκονται στους κατωτέρω συνδέσμους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.:

  1. Ειδική εφαρμογή για τα οριστικά αποτελέσματα (24/8/2016) https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2016/results_2016/goneis_ori_select.php
  2. Πρότυπες συμβάσεις https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2016/entypa_odhgies/24082016_protypes_symbaseis.zip
  3. Έντυπα και οδηγίες προς τους ωφελούμενους https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2016/entypa_odhgies/24082016_odhgies_entypa_ofeloymenoi.zip

 

Β. Για όσες μητέρες δεν εντάσσονται στις ωφελούμενες του Προγράμματος ΕΣΠΑ ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής¨ έτους 2016-2017, παρακαλούμε όπως υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής έως 8/9/2016 στην ανωτέρω διεύθυνση για τις υπολειπόμενες θέσεις των Κ.Δ.ΑΠ. και έως το όριο της δυναμικότητας ανά Κέντρο, με τήρηση της σειράς προτεραιότητας. Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης θα γίνεται με καταβολή αντιτίμου.

 

X