Στις 7 Ιουνίου αναμένεται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η πρόσκληση για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τη σχολική περίοδο 2019-2020. Το  Νομικό Πρόσωπο Δήμου Αιγιαλείας όπου για μία ακόμη φορά δήλωσε τη συμμετοχή του στη δράση, προσκαλεί τις ωφελούμενες μητέρες να υποβάλλουν σχετική αίτηση για να επωφεληθούν της επιδότησης δωρεάν τροφίμων για τη φοίτηση των τέκνων τους τόσο στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αιγιαλείας, όσο και στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή των ωφελούμενων, οι αιτήσεις δύναται να ελεγχθούν και αποσταλούν από το Νομικό Πρόσωπο. Οι ωφελούμενοι κατά την προσέλευσή τους για την υποβολή και τον έλεγχο της αίτησης τους, θα πρέπει να προσκομίσουν είτε τους κωδικούς του TAXISNET είτε τον Κωδικό Πιστοποίησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που είχαν λάβει από το προηγούμενο έτος, εφόσον είχαν καταθέσει αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως απευθύνεστε στις κατά τόπους Δομές του Νομικού Προσώπου και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου.

X