Κ.Δ.Α.Π Συμπολιτείας “Παιχνιδίσματα”: Ανακύκλωση

By 19/07/2021 Κ.Δ.Α.Π

Την εβδομάδα αυτή ασχοληθήκαμε με την ανακύκλωση ,σαν συνέχεια της προηγούμενης θεματικής μας για τη ρύπανση.
Συζητήσαμε με τα παιδιά για τη χρησιμότητα της στην καθημερινή μας ζωή και έτσι δημιουργήσαμε τους δικούς μας κάδους ανακύκλωσης για την τάξη μας.
Μέσα από διασκεδαστικά παιχνίδια χωρίσαμε τα διάφορα σκουπίδια στους αντίστοιχους κάδους . Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις με εκπαιδευτικά βίντεο από το δάσκαλο της πληροφορικής και δημιουργήσαμε έργα και κατασκευές από υλικά που θα κατέληγαν στον κάδο δίνοντας τους έτσι μια δεύτερη ευκαιρία . Παίξαμε μαθηματικά παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά και τέλος κλείσαμε την εβδομάδα μας δημιουργώντας το δικό μας ανακυκλωμένο χαρτί από παλιές εφημερίδες .

X