ΚΕΑ 2018. Δράση “Φυσικά δεδομένα. Πειράματα με το νερό”

Το νερό είναι πηγή ζωής. Με ένα απλό πείραμα το μετατρέπουμε σε υδρογόνο και οξυγόνο. Είναι απαραίτητο για τη δημιουργία του ουράνιου τόξου και αφού το παρατήρησαν τα παιδιά σχολίασαν τη σειρά των χρωμάτων. Βλέπουμε ότι το νερό είναι βαρύτερο από το λάδι και το εκτοπίζει. Ένα μικρό κομμάτι χαρτιού μπορεί να συγκρατήσει μια μεγάλη ποσότητα νερού. Στο νερό επιπλέουν κάποια έντομα αλλά και κάποια αντικείμενα, τα οποία βυθίζονται αν αλλάξουμε τη σύστασή του. Η μετάγγιση νερού είναι μια εύκολη διαδικασία με τη χρήση ενός σωλήνα.

Εθελοντής: κ. Γιδάς Ιωάννης – χημικός

#KE2018gr
#forEBEr

X