Ορκωμοσία και ανάληψη Υπηρεσίας μονίμου υπαλλήλου στο Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία και ανάληψη Υπηρεσίας  μονίμου υπαλλήλου στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»

Ορκίστηκε την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 ενώπιον του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Χρήστου Σπηλιωτόπουλου και ανέλαβε υπηρεσία στο Νομικό Πρόσωπο και συγκεκριμένα στο Α΄ & Β΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Αιγίου  μία  (1) μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που διορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/29875/2.12.2016 Απόφαση Κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 4118/21.12.2016/Β’) και προέρχεται από εκκρεμή διορισμό παλαιοτέρας προκήρυξης (1/794Μ/2008) του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αιγίου, προς κάλυψη κενής θέσης στο Τμήμα Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας του Νομικού Προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ευχήθηκε στην νεοπροσληφθείσα καλή επιτυχία και δύναμη για να ανταπεξέλθει στο έργο της.

X