ΘΕΜΑ: «Εγγραφές ανηλίκων στο Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου»

 

                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει, ότι ξεκινούν οι εγγραφές ανηλίκων στο Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου,  την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Το Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 21:00 και Σάββατο από 9:00 έως 13:00.

Οι Αιτήσεις Εγγραφής Ανηλίκων (από 5 έως 17 ετών), θα γίνονται στο χώρο του Κολυμβητηρίου τις πρωινές ώρες 9:00 έως 13:00 καθημερινά και το αντίτιμο 20 ευρώ μηνιαίως.

 

Εκ της Διοικήσεως

Του Ν.Π.Δ.Δ.

«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία»

Δήμου Αιγιαλείας

 Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

X