Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων – Κ.Α.Π.Η. είναι δομή φροντίδας τρίτης ηλικίας. Ως θεσμός υιοθετήθηκε το 1984 με νομοθετική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας. Ο θεσμός εξελίχθηκε σταδιακά μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπτύχθηκε και διευρύνθηκε σ’ όλη τη χώρα.

Σκοπός των Κ.Α.Π.Η. είναι η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη  ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Τα Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 09:00 έως 12:30 και 17:30 έως 20:30.

Ταχ. Δ/νση:  Μελετοπούλων 7, Αίγιο Τ.Κ. 25100

Τηλ: 26910-21692

Ταχ.Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα, 75 Αίγιο Τ.Κ. 25100

Τηλ: 26910-62219