Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Αιγιαλείας – Κ.Δ.Α.Π.

Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης έρχονται να «στηρίξουν» παιδιά και γονείς.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Αιγιαλείας είναι κέντρα παιδικών δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης για νήπια και παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, στα οποία αναπτύσσουν την ομαδικότητα, συνεργάζονται, επικοινωνούν, μαθαίνουν, δημιουργούν και διασκεδάζουν!

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» έχει καταθέσει αιτήσεις για την ίδρυση επτά (7) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Στόχος μας είναι τα παιδιά να εξελιχθούν μέσα από το παιχνίδι, την πιο αγαπημένη δραστηριότητα. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν τον κόσμο των μεγάλων.

Δυστυχώς, στη σημερινή εποχή λείπουν οι ευκαιρίες για ελεύθερο και αδόμητο παιχνίδι. Το Νομικό Πρόσωπο, αναγνωρίζοντας την αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη ενός παιδιού και συνάμα στηρίζοντας την οικογένεια και με σωστή και καλή δουλειά προς όφελος του παιδιού και του γονέα, ελπίζει οι πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή και  τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών να  πάρουν ξεχωριστή θέση στην κοινωνία μας.

Οι οικογένειες θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε εργασιακά, είτε να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις-ανάγκες μιας και τα Κ.Δ.Α.Π. θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από Δευτέρα έως Παρασκευή, απογευματινές ώρες 16:30 έως 20:30 και το Σάββατο πρωινές ώρες 10:00 έως 14:00 με δυναμικότητα είκοσι (20) παιδιών.

Επίσης δύναται να λειτουργεί, όταν αυτό είναι δυνατόν, κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστούγεννα, θερινή περίοδος) από Δευτέρα έως και Σαββάτο και ώρες από 08:00 έως 14:00 σε τρεις (3) βάρδιες (τμήματα) με δυναμικότητα είκοσι (20) παιδιών ανά βάρδια.

Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, μετά την ίδρυση τους, θα γίνουν προσπάθειες ένταξής τους στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Όλα τα Κ.Δ.Α.Π. δημιουργούνται κατόπιν στενής και αγαστής συνεργασίας του Νομικού Προσώπου με το Δήμο Αιγιαλείας και συγκεκριμένα με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και την αρμόδια Αντιδήμαρχο Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και με την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας. Ο Δήμος Αιγιαλείας με την υπ’ αριθμ. 40/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρεί τα σχολικά κτίρια στο Νομικό Πρόσωπο για το σκοπό αυτό και καθορίζει το πλαίσιο της συνεργασίας μας.

Α΄ΚΔΑΠ Αιγίου

αρ. αδείας: 62974/1331/27-06-2016

Ταχ.Δ/νση: Ρωμανιώλη 43, Αίγιο Τ.Κ. 25100 – 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου

Τηλ: 26910-22370 και 26910-22249

Β΄ΚΔΑΠ Αιγίου

αρ. αδείας: 72626/1490/01-07-2016

Ταχ. Δ/νση: Στράβωνος 28, Αίγιο Τ.Κ. 25100 – 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου

Τηλ: 26910-28826

Γ΄ΚΔΑΠ Αιγίου

αρ. αδείας:34740/688/5-06-2019

Ταχ. Δ/νση: Σταφιδάλωνα Αίγιο Τ.Κ. 25100 – 7ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου

Τηλ: 26910-23501

ΚΔΑΠ Ακράτας

αρ. αδείας: 137708/2527/01-07-2016

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αιγαίου 14α, Ακράτα Αιγιαλείας Τ.Κ. 25006- 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας

Τηλ: 26960-33084

ΚΔΑΠ Διακοπτού

αρ. αδείας: 170703/3101/01-07-2016

Ταχ. Δ/νση: Διακοπτό Αιγιαλείας Τ.Κ. 25003- Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού

Τηλ: 26910-41697

ΚΔΑΠ Συμπολιτείας

αρ. αδείας: 170693/3100/01-07-2016

Ταχ. Δ/νση: Άβυθος Συμπολιτείας Τ.Κ. 25100- Δημοτικό Σχολείο Αβύθου.

Τηλ: 26910-71484

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.

Το Νομικό Πρόσωπο, με γνώμονα πάντα τη θετική παρέμβαση και στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, θα λειτουργήσει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. που θα απευθύνεται σε παιδιά με νοητική και κινητική αναπηρία.

Το Κ.Δ.Α.Π. –ΜΕΑ θα προσφέρει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για το κάθε παιδί και σκοπός του θα είναι η δημιουργική απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η στήριξη των οικογενειών και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του παιδιού.

Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ θα στελεχώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και περιλαμβάνει ειδικότητες όπως αυτές του Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου, Εργοθεραπευτή κτλ.

Οι οικογένειες θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε εργασιακά, είτε να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις-ανάγκες μιας και τα Κ.Δ.Α.Π. –Μ.Ε.Α. θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από Δευτέρα έως Παρασκευή, απογευματινές ώρες 16:30 έως 20:30 σε δύο (2) βάρδιες (τμήματα) και το Σαββάτο πρωινές ώρες 10:00 έως 14:00 σε τρεις (3) βάρδιες με δυναμικότητα δεκαπέντε (15) παιδιών ανά βάρδια (τμήμα).

Επίσης δύναται να λειτουργεί, όταν αυτό είναι δυνατόν κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστούγεννα, θερινή περίοδος) από Δευτέρα έως και Σαββάτο και ώρες από 08:00 έως 14:00 σε τρεις (3) βάρδιες (τμήματα) με δυναμικότητα δεκαπέντε (15) παιδιών ανά βάρδια.

Για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες, μετά την ίδρυσή του, θα γίνουν προσπάθειες ένταξής τους στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Αιγίου

αρ. αδείας: 62989/1332/01-07-2016

Ταχ.Δ/νση: Σελινούντος Αίγιο- 1ο Ειδικό Σχολείο Αιγίου- 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου

Τηλ: 26910-68108