Ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Αιγιαλείας

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Αιγιαλείας»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», ανακοινώνει ότι το Δημοτικό Ανοικτό Κολυμβητήριο θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 12:00 έως 19:00 και το Σάββατο από 9:00 έως 13:00.

 

Εκ της Διοικήσεως

Του Ν.Π.Δ.Δ.

«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία»

Δήμου Αιγιαλείας

Παναγιώτης Ανδριόπουλος

X