Σήμερα, εντός των ορίων του Δήμου, λειτουργούν έξι (6) Παιδικοί Σταθμοί. Οι Παιδικοί Σταθμοί του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» είναι χώροι αγωγής, με κύριο σκοπό την παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής στα μικρά παιδιά του Δήμου Αιγιαλείας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αιγιαλείας ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις για την εκπαίδευση και προάγουν τις δεξιότητες κάθε παιδιού. Μέσα από έναν προσεκτικό προγραμματισμό και σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους για να μεγιστοποιούν τα παιδικά ερεθίσματα, το παιδί αναπτύσσει τις ικανότητές του, μαθαίνει να δρα τόσο ατομικά όσο και συλλογικά και εκπαιδεύεται.

Στον παιδαγωγικό σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις που στοχεύουν τόσο στην ομαλή ένταξη των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό, όσο και στην αλληλεπίδραση του χώρου με το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αιγιαλείας λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 07:00 έως 15:00 κατά σχολικό έτος.

Οι Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αιγιαλείας είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨.

Α' & B' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αιγίου

Ταχ. Δ/νση: Ρωμανιώλη 45 Αίγιο Τ.Κ. 25100

Τηλ.: 26910-23148

Γ΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αιγίου

Ταχ. Δ/νση: Μυρτιά Αιγίου Τ.Κ. 25100

Τηλ: 26910-24393

Δ΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αιγίου

Ταχ.Δ/νση: Αισχύλου 5 Αιγίου Τ.Κ. 25100

Τηλ.: 26910-23572

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Διακοπτού

Ταχ. Δ/νση: Διακοπτό Αιγιαλείας- Τ.Κ. 25003

Τηλ: 26910-42184

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ακράτας

Ταχ. Δ/νση: Ακράτα Αιγιαλείας- Αγίου Γεωργίου -Τ.Κ. 25006

Τηλ: 26960-22494