Πρόσθετα vouchers για παιδικούς σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – Κ.Δ.Α.Π.

 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι υποψήφιες μητέρες οι οποίες συμμετείχαν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5122/23-5-2017 (Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”) για το έτος 2017-2018 (Παιδικοί Σταθμοί – Κ.Δ.Α.Π.) και δεν έλαβαν voucher, λόγω  εξάντλησης προϋπολογισμού, μπορούν από σήμερα 21.09.2017 έως και τις 27.09.2017 και ώρα 24:00, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί voucher στην ηλεκτρονική εφαρμογή  “Yποβολή αίτησης για τη χορηγία πρόσθετων voucher” με τη χρήση του προσωπικού τους  ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιες μητέρες, να απευθυνθούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»  για τις δομές των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ του Δήμου Αιγιαλείας, (Βας. Κωνσταντίνου 76 Αίγιο, τηλ. 2691026694) έτσι ώστε να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, η οποία θα συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή του παιδιού.

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνία υποβολής : 27/9/2017 και ώρα 24:00 μ.μ.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Χρήστος Σπηλιωτόπουλος

X